Legemiddelvisning

Cefalotin Navamedic - 2 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cefalotin Navamedic
Virkestoff: Cefalotinnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 g
Pakning: Hetteglass 10x2 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01DB03
Varenummer: 464260

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Navamedic ASA
MT-nummer: 13-9560
MT-dato: 19.12.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 467.99
Maksimal utsalgspris for apotek: 632.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 632.90

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.