Legemiddelvisning

Mirtazapin Hexal - 45 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Mirtazapin Hexal
Virkestoff: Mirtazapin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 45 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX11
Varenummer: 013135

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Hexal A/S
MT-nummer: 04-2594
MT-dato: 27.08.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 626.87
Maksimal utsalgspris for apotek: 835.50
Trinnpris: 578.80
Refusjonspris: 578.80