Legemiddelvisning

Epirubicin Actavis - 50 mg

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Epirubicin Actavis
Virkestoff: Epirubicinhydroklorid
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 50 mg
Pakning: Hetteglass 1x50 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01DB03
Varenummer: 161198

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2010
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 07-5335
MT-dato: 01.04.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 647.76
Maksimal utsalgspris for apotek: 862.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -