Legemiddelvisning

Zolpidem Actavis - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Zolpidem Actavis
Virkestoff: Zolpidemtartrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Boks 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N05CF02
Varenummer: 244280

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.04.2015
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 2001-04196
MT-dato: 22.10.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -