Legemiddelvisning

Milbemax vet - 12.5 mg / 125 mg

Tyggetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Milbemax vet
Virkestoff: Milbemycinoksim / Prazikvantel
Legemiddelform: Tyggetablett
Styrke: 12.5 mg / 125 mg
Pakning: Blisterpakning 12x4 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP54AB51
Varenummer: 513446

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Elanco GmbH
MT-nummer: 09-6899
MT-dato: 01.10.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -