Legemiddelvisning

Flutikason Teva - 50 mikrog

Nesespray, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Flutikason Teva
Virkestoff: Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Nesespray, suspensjon
Styrke: 50 mikrog
Pakning: Flaske av glass med dosepumpe 120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R01AD08
Varenummer: 414776

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva B.V.
MT-nummer: 18-12325
MT-dato: 18.12.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 49.94
Maksimal utsalgspris for apotek: 99.90
Trinnpris: 99.90
Refusjonspris: 99.90