Legemiddelvisning

Ziagen - 300 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ziagen
Virkestoff: Abakavirsulfat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 300 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AF06
Varenummer: 417832

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 09.11.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: ViiV Healthcare BV (1)
MT-nummer: EU/1/99/112/001
MT-dato: 18.09.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2096.81
Maksimal utsalgspris for apotek: 2709.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -