Legemiddelvisning

Rotarix - 1000000 CCID50/ dose

Mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Rotarix
Virkestoff: Rotavirus, humant, levende, svekket
Legemiddelform: Mikstur, suspensjon
Styrke: 1000000 CCID50/ dose
Pakning: Tube 10x1.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BH01
Varenummer: 145374

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline Biologicals Services S.A
MT-nummer: EU/1/05/330/010
MT-dato: 01.09.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4748.12
Maksimal utsalgspris for apotek: 6119.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -