Legemiddelvisning

Champix - 0.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Champix
Virkestoff: Vareniklintartrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 0.5 mg
Pakning: Boks 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N07BA03
Varenummer: 066260

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/06/360/001
MT-dato: 26.09.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 691.12
Maksimal utsalgspris for apotek: 917.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -