Legemiddelvisning

Imbruvica - 280 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Imbruvica
Virkestoff: Ibrutinib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 280 mg
Pakning: Kalenderpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XE27
Varenummer: 392962

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/14/945/009
MT-dato: 21.10.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 30651.53
Maksimal utsalgspris for apotek: 39117.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -