Legemiddelvisning

Truxal - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Truxal
Virkestoff: Klorprotiksenhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Boks 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AF03
Varenummer: 474179

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2020
MT-status: Markedsført
Eksportland: Latvia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 19-13011
MT-dato: 16.10.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 69.48
Maksimal utsalgspris for apotek: 124.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 124.80