Legemiddelvisning

Desogestrel Orifarm - 75 mikrog

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Desogestrel Orifarm
Virkestoff: Desogestrel
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 75 mikrog
Pakning: Kalenderpakning 3x28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03AC09
Varenummer: 527276

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orifarm Generics (3)
MT-nummer: 09-7088
MT-dato: 13.12.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 126.88
Maksimal utsalgspris for apotek: 198.00
Trinnpris: 118.50
Refusjonspris: -