Legemiddelvisning

Olanzapine Accord - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Olanzapine Accord
Virkestoff: Olanzapin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AH03
Varenummer: 564819

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 08-6080
MT-dato: 22.09.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 133.74
Maksimal utsalgspris for apotek: 206.80
Trinnpris: 89.30
Refusjonspris: 89.30