Legemiddelvisning

Lipitor - 80 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Lipitor
Virkestoff: Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 80 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA05
Varenummer: 061561

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Upjohn EESV
MT-nummer: 2000-07221
MT-dato: 21.05.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 562.09
Maksimal utsalgspris for apotek: 752.90
Trinnpris: 169.70
Refusjonspris: 169.70