Legemiddelvisning

Zofenil Comp - 30 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Zofenil Comp
Virkestoff: Zofenoprilkalsium / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg / 12.5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.07.2013
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Menarini International O.L. S.A.
MT-nummer: 04-2679
MT-dato: 07.03.2005
MT avregistrert dato: 30.03.2020