Legemiddelvisning

Salmex - 50 mikrog/ dose / 100 mikrog/ dose

Inhalasjonspulver, dosedispensert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Salmex
Virkestoff: Salmeterolxinafoat / Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, dosedispensert
Styrke: 50 mikrog/ dose / 100 mikrog/ dose
Pakning: Inhalator 1x60 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK06
Varenummer: 375043

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB
MT-nummer: 15-10998
MT-dato: 06.02.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 187.33
Maksimal utsalgspris for apotek: 275.10
Trinnpris: 179.60
Refusjonspris: 179.60