Legemiddelvisning

Mirena - 20 mikrog/24 timer

Intrauterint innlegg

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Mirena
Virkestoff: Levonorgestrel
Legemiddelform: Intrauterint innlegg
Styrke: 20 mikrog/24 timer
Pakning: Eske 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G02BA03
Varenummer: 471973

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.1994
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AB - Solna
MT-nummer: 0000-07935
MT-dato: 07.12.1993

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1048.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 1373.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -