Legemiddelvisning

Aloxi - 250 mikrog

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aloxi
Virkestoff: Palonosetronhydroklorid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 250 mikrog
Pakning: Hetteglass 5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A04AA05
Varenummer: 059224

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd
MT-nummer: EU/1/04/306/001
MT-dato: 22.03.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 535.55
Maksimal utsalgspris for apotek: 719.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -