Legemiddelvisning

Panodil Zapp - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Panodil Zapp
Virkestoff: Paracetamol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 20 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N02BE01
Varenummer: 003051

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline Consumer ApS
MT-nummer: 2000-02055
MT-dato: 17.01.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -