Legemiddelvisning

Citalopram Orion - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Citalopram Orion
Virkestoff: Citalopramhydrobromid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Boks 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB04
Varenummer: 427983

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation Orion Pharma
MT-nummer: 06-4252
MT-dato: 12.03.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 239.16
Maksimal utsalgspris for apotek: 341.20
Trinnpris: 170.90
Refusjonspris: 170.90