Legemiddelvisning

TicoVac Junior - 1.2 mikrog/ sprøyte

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: TicoVac Junior
Virkestoff: Skogflåttencefalittvirus (TBE) (inaktivert)
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 1.2 mikrog/ sprøyte
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 0.25 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BA01
Varenummer: 409850

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Norge AS
MT-nummer: 03-2188
MT-dato: 25.03.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 244.84
Maksimal utsalgspris for apotek: 350.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -