Legemiddelvisning

Losartan Krka - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Losartan Krka
Virkestoff: Losartankalium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA01
Varenummer: 050469

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA Sverige AB
MT-nummer: 05-3717
MT-dato: 12.09.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 173.22
Maksimal utsalgspris for apotek: 257.10
Trinnpris: 114.20
Refusjonspris: 114.20