Legemiddelvisning

Dacogen - 50 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Dacogen
Virkestoff: Decitabin
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 50 mg
Pakning: Hetteglass 50 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01BC08
Varenummer: 146466

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/12/792/001
MT-dato: 20.09.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9676.85
Maksimal utsalgspris for apotek: 12374.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -