Legemiddelvisning

Finasterid Actavis - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Finasterid Actavis
Virkestoff: Finasterid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04CB01
Varenummer: 069550

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 06-4208
MT-dato: 29.11.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 81.65
Maksimal utsalgspris for apotek: 140.40
Trinnpris: 140.20
Refusjonspris: 140.20