Legemiddelvisning

Bufomix Easyhaler - 320 mikrog / 9 mikrog

Inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bufomix Easyhaler
Virkestoff: Budesonid / Formoterolfumaratdihydrat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver
Styrke: 320 mikrog / 9 mikrog
Pakning: Inhalator med beskyttelseshylster 60 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK07
Varenummer: 396120

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 13-9512
MT-dato: 25.04.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 285.71
Maksimal utsalgspris for apotek: 400.50
Trinnpris: 280.40
Refusjonspris: 280.40