Legemiddelvisning

Mianserin Mylan - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Mianserin Mylan
Virkestoff: Mianserinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX03
Varenummer: 039665

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 0000-08032
MT-dato: 19.09.1994

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 67.01
Maksimal utsalgspris for apotek: 121.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 121.70

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Mianserin 10 mg og 30 mg tabletter

•Pasienter som bruker Mianserin tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med mianserinhydroklorid på apoteket. •For pasienter som allerede går på behandlingen kan bytte føre til endret effekt, og legen bør da vurdere om det er behov for ekstra kontroll. Dette gjelder for begge styrkene. •Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. Legemiddelverkets tillatelse for Mianserin 10 mg er gyldig til 01.01.2021. Legemiddelverkets tillatelse for Mianserin 30 mg er gyldig til 01.12.2020.

Mangel på Mianserin 10 mg og 30 mg tabletter

Les mer

Byttbare legemidler

Mianserin Mylan (Mylan AB)