Legemiddelvisning

Mianserin Mylan - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Mianserin Mylan
Virkestoff: Mianserinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX03
Varenummer: 039665

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 0000-08032
MT-dato: 19.09.1994

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 67.01
Maksimal utsalgspris for apotek: 121.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 121.70