Legemiddelvisning

Donepezil Krka - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Donepezil Krka
Virkestoff: Donepezilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DA02
Varenummer: 135107

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA Sverige AB
MT-nummer: 07-5043
MT-dato: 08.07.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 859.36
Maksimal utsalgspris for apotek: 1131.90
Trinnpris: 885.70
Refusjonspris: 885.70