Legemiddelvisning

Invanz - 1 g

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Invanz
Virkestoff: Ertapenem
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 g
Pakning: Hetteglass 1 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01DH03
Varenummer: 010234

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/02/216/001
MT-dato: 14.05.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 429.23
Maksimal utsalgspris for apotek: 583.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 583.50

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.

Byttbare legemidler

Ertapenem Fresenius Kabi (FRESENIUS KABI NORGE AS)