Legemiddelvisning

Casodex - 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Casodex
Virkestoff: Bikalutamid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BB03
Varenummer: 123253

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.05.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca
MT-nummer: 1997-03945
MT-dato: 01.10.1999

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1195.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 1559.90
Trinnpris: 488.80
Refusjonspris: 488.80