Legemiddelvisning

Giotrif - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Giotrif
Virkestoff: Afatinibdimaleat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 28x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01EB03
Varenummer: 571285

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/13/879/009
MT-dato: 25.09.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 15083.10
Maksimal utsalgspris for apotek: 19267.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -