Legemiddelvisning

Fragmin - 25000 IE anti-Xa/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Fragmin
Virkestoff: Dalteparinnatrium
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 25000 IE anti-Xa/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 5x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B01AB04
Varenummer: 447136

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer AS
MT-nummer: 0000-07374
MT-dato: 10.01.1989

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 457.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 619.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 619.60