Legemiddelvisning

Questran Loc - 4 g

Pulver til mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Questran Loc
Virkestoff: Kolestyramin
Legemiddelform: Pulver til mikstur, suspensjon
Styrke: 4 g
Pakning: Dosepose 50x4 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AC01
Varenummer: 491753

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Cheplapharm Arzneimittel GmbH
MT-nummer: 0000-07528
MT-dato: 08.06.1990

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 172.33
Maksimal utsalgspris for apotek: 256.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 256.00

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Questran og Questran Loc

•Pasienter som bruker Questran og Questran Loc bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. •Vær oppmerksom på om pasienten bruker Questran (med sukker) eller Questran Loc (uten sukker). •Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Mangel på Questran og Questran Loc

Les mer

Byttbare legemidler

Questran Loc (Orifarm AS)