Legemiddelvisning

Augmentin - 500 mg / 125 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Augmentin
Virkestoff: Amoksicillintrihydrat / Kaliumklavulanat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg / 125 mg
Pakning: Blisterpakning 21 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01CR02
Varenummer: 111884

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2022
MT-status: Markedsført
Eksportland: Tsjekkia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 21-14364
MT-dato: 31.01.2022

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 111.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 178.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 178.00

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Augmentin (GLAXOSMITHKLINE AS)