Legemiddelvisning

Epirubicin Accord - 2 mg/ ml

Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Epirubicin Accord
Virkestoff: Epirubicinhydroklorid
Legemiddelform: Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x25 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01DB03
Varenummer: 045066

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 07-4972
MT-dato: 20.01.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 633.69
Maksimal utsalgspris for apotek: 848.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -