Legemiddelvisning

Tractocile - 37.5 mg/5 ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tractocile
Virkestoff: Atosibanacetat
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 37.5 mg/5 ml
Pakning: Hetteglass 1x5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G02CX01
Varenummer: 000237

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ferring Legemidler AS
MT-nummer: EU/1/99/124/002
MT-dato: 13.12.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 776.94
Maksimal utsalgspris for apotek: 1031.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -