Legemiddelvisning

Alendronat Viatris - 70 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Alendronat Viatris
Virkestoff: Alendronatnatriumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 70 mg
Pakning: Blisterpakning 4 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M05BA04
Varenummer: 463249

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Viatris Limited
MT-nummer: 05-3742
MT-dato: 27.04.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 66.40
Maksimal utsalgspris for apotek: 120.90
Trinnpris: 72.90
Refusjonspris: 72.90