Legemiddelvisning

Darunavir Accord - 800 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Darunavir Accord
Virkestoff: Darunavirpropylenglykolat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 800 mg
Pakning: Boks 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AE10
Varenummer: 579165

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 18-12366
MT-dato: 03.04.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3098.24
Maksimal utsalgspris for apotek: 3986.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -