Legemiddelvisning

Cetirizin Bluefish - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cetirizin Bluefish
Virkestoff: Cetirizindihydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R06AE07
Varenummer: 412425

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bluefish Pharmaceuticals AB
MT-nummer: 04-2968
MT-dato: 20.04.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 89.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 150.90
Trinnpris: 55.80
Refusjonspris: 55.80