Legemiddelvisning

Amoxicillin Viatris - 750 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Amoxicillin Viatris
Virkestoff: Amoksicillintrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 750 mg
Pakning: Blisterpakning 20 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01CA04
Varenummer: 115285

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Viatris Limited
MT-nummer: 1996-00962
MT-dato: 19.02.1997

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 134.47
Maksimal utsalgspris for apotek: 207.70
Trinnpris: 156.40
Refusjonspris: 156.40

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Amoxicillin Sandoz (Sandoz GmbH)