Legemiddelvisning

Nasonex - 50 mikrog/ dose

Nesespray, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Nasonex
Virkestoff: Mometasonfuroatmonohydrat
Legemiddelform: Nesespray, suspensjon
Styrke: 50 mikrog/ dose
Pakning: Flaske av plast med dosepumpe 140 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R01AD09
Varenummer: 474551

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 1996-03298
MT-dato: 22.07.1998

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 44.39
Maksimal utsalgspris for apotek: 92.80
Trinnpris: 92.80
Refusjonspris: 92.80