Legemiddelvisning

Diklofenakdietylamin Norfri - 23.2 mg/ g

Gel

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Diklofenakdietylamin Norfri
Virkestoff: Diklofenakdietylamin
Legemiddelform: Gel
Styrke: 23.2 mg/ g
Pakning: Tube 50 g
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: M02AA15
Varenummer: 570926

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Evolan Pharma AB
MT-nummer: 17-11512
MT-dato: 06.03.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -