Legemiddelvisning

Cetirizin ratiopharm - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Cetirizin ratiopharm
Virkestoff: Cetirizindihydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 7 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R06AE07
Varenummer: 011016

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2003
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: ratiopharm GmbH
MT-nummer: 2001-12428
MT-dato: 30.05.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -