Legemiddelvisning

Arcoxia - 90 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Arcoxia
Virkestoff: Etorikoksib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 90 mg
Pakning: Blisterpakning 2x49 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AH05
Varenummer: 011282

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: N.V. Organon
MT-nummer: 02-1051
MT-dato: 05.07.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 518.31
Maksimal utsalgspris for apotek: 697.10
Trinnpris: 354.10
Refusjonspris: 354.10