Legemiddelvisning

Eprex - 40000 IU/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Eprex
Virkestoff: Epoetin alfa
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 40000 IU/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B03XA01
Varenummer: 028873

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2007
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Janssen-Cilag AS
MT-nummer: 1999-01348
MT-dato: 29.06.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2417.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 3133.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -