Legemiddelvisning

Cyklokapron - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cyklokapron
Virkestoff: Traneksamsyre
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02AA02
Varenummer: 406514

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Meda - Asker
MT-nummer: 0000-05336
MT-dato: 06.08.1968

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 218.57
Maksimal utsalgspris for apotek: 314.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 314.90