Legemiddelvisning

Pegasys - 135 mikrog

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Pegasys
Virkestoff: Peginterferon alfa-2a
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 135 mikrog
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 4x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L03AB11
Varenummer: 008767

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/02/221/006
MT-dato: 08.07.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5303.44
Maksimal utsalgspris for apotek: 6831.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -