Legemiddelvisning

Promon vet - 5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Promon vet
Virkestoff: Medroksyprogesteronacetat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Zoetis Finland Oy
MT-nummer: 0000-07915
MT-dato: 16.09.1993
MT avregistrert dato: 31.01.2020