Legemiddelvisning

Mitoxantron Ebewe - 2 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Mitoxantron Ebewe
Virkestoff: Mitoksantronhydroklorid
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 5x5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01DB07
Varenummer: 027096

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG
MT-nummer: 03-1794
MT-dato: 15.01.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5219.10
Maksimal utsalgspris for apotek: 6690.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -