Legemiddelvisning

Renvela - 0.8 g

Pulver til mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Renvela
Virkestoff: Sevelamerkarbonat
Legemiddelform: Pulver til mikstur, suspensjon
Styrke: 0.8 g
Pakning: Pose 90x0.8 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: V03AE02
Varenummer: 478135

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Genzyme Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/09/521/008
MT-dato: 10.06.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 574.80
Maksimal utsalgspris for apotek: 769.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -